Intervista a Gianmaria Testa Stampa
Venerdì 24 Gennaio 2014 00:00


foto: Fabio Ciminiera

Intervista a Gianmaria Testa

.